2 stemmer

Jeg ønsker en tosporet bredderække med op- og nedrykning imellem grupperunderne.
D.v.s. er der hold til mellem 4 og 20 puljer bliver der mellem 2 og 10 divisioner med hver 2 parallelle puljer i hver. Er der under 4 puljer skal der kun være én pulje pr. division, og er der over 20 puljer må der gerne være flere parallelle puljer.
Med begrænsningen på 2 puljer forventer jeg en mere jævnbyrdig fordeling af holdene. Og med op- og nedrykning imellem grupperunderne vil niveauet også udlignes.

Foreslået af: Per Kokkendorff Stemt: 11 feb. Kommentarer: 0

Under overvejelse

Tilføj en kommentar

0 / 500

* Your name will be publicly visible

* E-mail vil ikke blive vist på skærmen